Konkurs na projekt użytkowy

Skis Re//Defined

Konkurs Skis Re//Defined na projekt przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem naszych zużytych nart. Zapraszamy osoby kreatywne, którym bliska jest idea upcyclingu.
Dla najlepszych projektów mamy nagrody pieniężne.

Informacje

Zadanie konkursowe

Zadanie polega na opracowaniu projektu przedmiotu użytkowego skonstruowanego z naszych zużytych nart. Projekt powinien charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi i użytkowymi, ciekawą i funkcjonalną formą oraz wysoką wartością użytkową. W projekcie należy wykorzystać w jak największym stopniu zużytą nartę/narty, przy jak najmniejszym użyciu innych materiałów.

Odbiorcy konkursu

Konkurs kierowany jest do wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką użytkową, którym bliska jest idea up-cyklingu. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na terenie Polski. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

Nagrody

Zwycięski projekt

3.000,00 zł

I wyróżniony projekt

1.000,00 zł

II wyróżniony projekt

1.000,00 zł

Nagrodzone prace planujemy zaprezentować jako instalację w przestrzeni publicznej miasta Gdynia podczas trwania Gdynia Design Days, lub/i ekspozycję czasową w sklepie Dasea People w Gdyni przy ul. Abrahama 29.

Przebieg konkursu

I Etap

Uczestnik konkursu przesyła: opis projektu, rysunki, szacowaną ilość nart potrzebnych do realizacji projektu, wraz z kartą uczestnika w terminie do 31 maja 2022 roku, na adres email: konkurs@majestyskis.com lub pocztą na adres Organizatora. Komisja Konkursowa w terminie do 3 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń wybiera min. 3 projekty wytypowane do realizacji.

II Etap

Organizator przesyła wyróżnionym osobom narty, w ilości potrzebnej do realizacji projektu w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników I etapu Konkursu. Każdy laureat w terminie do 24 czerwca 2022 roku jest zobowiązany zrealizować projekt i przekazać go Organizatorowi. Organizator, nieodpłatnie odbierze od nagrodzonych uczestników zrealizowane projekty.

III Etap

Dnia 1 lipca Organizator ogłosi trzech zwycięzców, którzy spełnili wymagania konkursowe. Organizator może również przyznać więcej niż trzy nagrody, klasyfikując wybrane prace na tym samym miejscu. Organizator konkursu zakłada możliwość podjęcia stałej współpracy z autorami zwycięskich projektów na zasadach komercyjnych.

Harmonogram przebiegu konkursu

2 maja ogłoszenie Konkursu
31 maja zakończenie przyjmowania zgłoszeń
3 czerwca ogłoszenie wyróżnionych do realizacji projektów
do 6 czerwca Organizator dostarcza zużyte narty wyróżnionym
do 24 czerwca realizacja i odbiór projektów
1 lipca ogłoszenie nagrodzonych projektów